111103071248-euro-banknotes-and-coins-horizontal-large-gallery

IZVRŠBE ZA NEPLAČANE PARKIRNINE NA HRVAŠKEM

KAKO RAVNATI V PRIMERU, DA PREJMETE SKLEP O IZVRŠBI ZA NEPLAČANO PARKIRNINO NA HRVAŠKEM!

V zadnjem času slovenski in hrvaški mediji poročajo, da slovenski državljani množično prejemajo izvršbe za neplačano parkiranje na hrvaškem. Ker domnevamo, da so med njimi tudi člani Avto moto touring kluba Ljubljana smo skušali pridobiti nekaj več informacij in pravnih mnenj, kako v takšnih primerih ravnati. Le te predstavljamo v nadaljevanju:

Pri pravni in davčni pisarni JK Group iz Ljubljane smo preverili, ali je na prejet sklep o izvršbi iz Hrvaške sploh potrebno reagirati. Nenazadnje gre za oblastni akt tuje države in ne za sklep slovenskega sodišča. Odgovor direktorja Borisa Kozlevčarja je pritrdilen.

»Ko hrvaški sklep postane pravnomočen, je mogoče na njegovi podlagi doseči izvršbo v Sloveniji, toliko bolj, ker sta obe državi članici EU. Pri tem bo slovensko sodišče načelno zanimalo zgolj to, ali je sklep v nasprotju s slovenskim javnim redom (obveznost plačila parkirnine ni v nasprotju s slovenskim javnim redom) in ali je bila stranki dana možnost sodelovati v postopku (glede na to, da je – v primerih, s katerimi smo se srečali – stranka prejela sklep o izvršbi v slovenščini in z jasnim pravnim poukom, ji možnost sodelovanja v postopku ni bila odvzeta). Zato je na prejeti sklep potrebno reagirati, razen če se je stranka odločila, da naloženi znesek plača.

Glede dileme, ali bi lahko ugovor v postopku na Hrvaškem v imenu slovenskega voznika vložil tudi slovenski odvetnik pa predlagam, da pokličete odvetnika Anića iz odvetniškega društva Anić i partneri, ki ima sedež v Zagrebu. Moje mnenje je, da odvetnik, ki ni vpisan v imenik hrvaških odvetnikov, strank ne more zastopati pred sodišči in drugimi organi na Hrvaškem in da to velja tudi če je njegova vloga omejena na sestavo in pošiljanje ugovora.

Če vaši člani potrebujejo še kaj, me lahko brez odlašanja kontaktirajo.«

Poklicali smo na odvetniško društvo Anić i partneri. Objavljamo povzetek pogovora z odvetnikom Anićem:

Gospod Anić, zahvaljujemo se vam, ker ste se odzvali naši prošnji, da našim članom pojasnite trenutno zelo aktualno problematiko, to so kazni za neplačano parkirnino, ki so jih slovenski državljani, med katerimi so morda tudi člani Avto moto touring kluba Ljubljana, začeli množično prejemati iz Hrvaške. Menimo, da ste, glede na to, da vaša odvetniška pisarna zastopa tudi člane nemškega avtomobilskega kluba ADAC in avstrijskega ÖAMTC, zelo kompetenten sogovornik. Postavil bi vam nekaj vprašanj.

V: Naše člane zanima, kaj morajo storiti, če zaradi kazni za parkiranje prejmejo sklep o izvršbi iz Hrvaške?

O: Pred letom dni so številni nemški in avstrijski državljani prejeli sklepe o izvršbi, podobno kot jih sedaj dobivajo slovenski državljani. Pravno gledano tu ne gre za prekršek, pač pa za civilnopravno razmerje, saj gre po sodni praksi za sklenitev pogodbe o parkiranju med osebo, ki je parkirala svoje vozilo, in pravno osebo, ki organizira in skrbi za plačilo parkirnin. Če je dovoljeni čas parkiranja potekel, se šteje, kot da je uporabnik kupil celodnevni parkirni listek.

V: Kaj svetujete našim članom, če prejmejo tak sklep o izvršbi s Hrvaške?

O: V takem primeru lahko stranka v roku 8 dni od prejema vloži ugovor zoper sklep o izvršbi.

V: Kakšne so vaše dosedanje izkušnje v teh zadevah, v katerih zastopate stranke?

O: Po mojem mnenju obstaja nekaj formalnih razlogov, zaradi katerih se lahko zoper sklep ugovarja, še posebej, če je šlo za parkiranje v krajih izven Istre. Pravnomočnih sodnih odločb še ni, smo pa v nekaterih zadevah že prejeli odločbe sodišč prve stopnje, ki so za stranke ugodne, saj so bili sklepi o izvršbi razveljavljeni, izvršba pa ustavljena. Ali se bo nasprotna stranka zoper te odločitve pritožila, še ni znano.

V: Obstaja še kakšen razlog za nasprotovanje takim sklepom o izvršbi? Kako je s pooblastili oziroma pristojnostjo notarjev v takih primerih?

  1. Moje osebno mnenje je, da notarji za izdajo sklepov o izvršbi v teh zadevah niso pristojni. Je pa bilo vprašanje o tem posredovano tudi Sodišču EU; končnega odgovora trenutno še ni. Konkretni ugovori formalne narave pa so od primera do primera različni, tako da je težko dati enovit odgovor. Treba je videti konkreten primer. Če ga imate, z veseljem pregledamo sklep o izvršbi in priloženo dokumentacijo in podamo svoje mnenje.

V: Lahko stranka sama vloži ugovor ali mora angažirati odvetnika?

O: Stranka lahko tudi sama vloži ugovor, ki pa mora biti v hrvaščini, prav tako pa mora navesti tudi svojo hrvaško identifikacijsko številko (OIB). V nasprotnem primeru jo lahko sodišče pozove, da svoj ugovor dopolni oziroma popravi, in če stranka tega ne stori, lahko sodišče ugovor zavrže.

V: Lahko stranko zastopa slovenski ali kak drug odvetnik ali je nujno, da je odvetnik hrvaški?

O: Slovenski ali drug odvetnik iz EU lahko zastopa stranke na Hrvaškem le, če izpolnjuje pogoje iz hrvaškega Zakona o odvetništvu (vpis v imenik tujih odvetnikov v Republiki Hrvaški). Z drugimi besedami, tuji (slovenski) odvetniki praviloma ne morejo zastopati strank pred hrvaškimi sodišči, razen če izjemoma izpolnjujejo posebne pogoje iz Zakona o odvetništvu.

V: Lahko vaša odvetniška pisarna prevzame zastopanje članov našega društva, če se odločijo, da vložijo ugovor preko odvetnika? Če je odgovor pritrdilen, kakšen je postopek?

O: Z veseljem in vso profesionalno skrbnostjo prevzamemo zastopanje v takih primerih. Najbolj pomembno je, da član stopi v stik z nami po telefonu, e-pošti ali po faksu, TAKOJ ko prejme sklep o izvršbi, in nam po e-pošti ali faksu pošlje sam sklep o izvršbi s prilogami. Le na ta način imamo dovolj časa za komunikacijo in pravočasno vlaganje ugovora. Stranki bomo takoj poslali pooblastilo, ki ga moramo dobiti nazaj podpisanega, zato da lahko tudi formalno prevzamemo zastopanje.

Predstavljena mnenja so mnenja sogovornikov in ne predstavljajo uradnega stališča AMTK Ljubljana!

Pogovore z odvetniškimi pisarnami je opravil:

Rado Stojanovič, predsednik AMTK Ljubljana