logo

REDNA LETNA SKUPŠČINA, 17.6.2020

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 17. junija 2020 ob 17.00 v dvorani AMZS na Dunajski 128 v Ljubljani.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
  5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2019
  7. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
  8. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2019
  9. Obravnava in sprejem programskih usmeritev in finančnega načrta za leto 2020
  10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Za tiste, ki želijo, bo pred in po skupščini na razpolago tudi na sedežu kluba.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 3.6.2020

Rado Stojanovič, predsednik