Pisarna bo v petek 28.4.2023 zaprta

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna v petek 28.4.2023 zaprta.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, na Dunajski 128.

Hvala za razumevanje!

REDNA LETNA SKUPŠČINA 12.4.2023

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 12. aprila 2023 ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2022
 7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2022
 8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 9. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023
 10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 28.3.2023

Rado Stojanovič, predsednik

Dohodnina

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko  kot davčni zavezanec zahtevate, da se do 1 % vaše dohodnine nameni Avto moto touring klubu Ljubljana, ki  ima status nevladne organizacije v javnem interesu in izpolnjuje pogoje iz 142. člena ZDoh-2. Zahtevo za namenitev vložite, če svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niste podali ali pa če želite že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.

Namenite nam lahko do enega odstotka vaše odmerjene dohodnine ali pa manj, če se boste odločili, da vašo donacijo razdelite na več upravičencev. V tem primeru odstotek donacije mora biti zaokrožen na desetinko odstotka (0,1%, 0,2%....1%).

FURS nam bo izplačal vašo donacijo za leto 2022, če bo vaš zahtevek prejel najpozneje od 31. maja 2023. Zato z izpolnitvijo in oddajo obrazca nikar ne odlašajte.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

 • preko spletnega obrazca

          ali:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
 • prek obrazca na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez: olympic.si/podarim,
 • osebno ali po pošti pri vašem pristojnem finančnem uradu,
 • izpolnjen in originalno podpisan obrazec lahko pošljete tudi na naš naslov (AMTK Ljubljana, Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana), mi pa ga bomo dostavili na pristojni finančni urad.

Donirana sredstva bomo namenili za delovanje društva in športnih sekcij v društvu. Hvala!

Strinjam se, da AMTK Ljubljana navedene osebne podatke uporabi izključno v povezavi s posredovanjem zahteve za namenitev dela dohodnine na FURS. S podpisom te zahteve pooblaščam AMTK Ljubljana, da v mojem imenu posreduje podatke iz te zahteve na pristojni finančni urad.

28.4.2022 BO PISARNA ZAPRTA

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna v četrtek 28.4.2022 zaprta.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, na Dunajski 128.

Hvala za razumevanje!

LOGO2

REDNA LETNA SKUPŠČINA 30.3.2022

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 30. marca 2022 ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2021
7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2021
8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
9. Volitve organov AMTK Ljubljana za obdobje 2022 – 2026
– Predsednika AMTK Ljubljana
– Upravnega odbora AMTK Ljubljana
– Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
– Častnega razsodišča AMTK Ljubljana
10. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2022
11. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2022
12. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba, Likozarjeva 14, Ljubljana.
Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 16.3.2022
Rado Stojanovič, predsednik

7.2.2022 bo pisarna zaprta

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna zaradi kulturnega praznika zaprta tudi v ponedeljek 7.2.2022.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, Dunajska 128.

Hvala za razumevanje!

OPC142-300x400

ČLANSTVO PREMIUM – ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN POTRDILO V ANGLEŠČINI

ČLANSTVO PREMIUM – ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN POTRDILO V ANGLEŠČINI

Italija je z novim letom uvedla nova varnostna pravila v svojih smučarskih središčih. Po novem je obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzročimo tretjim osebam, kar zagotavlja AMZS članstvo Premium.
Obvezno zavarovanje odgovornosti bodo člani morali v Italiji dokazati, zato naj si priskrbijo potrdilo, če se odpravljajo na smučanje k našim zahodnim sosedom.

Potrdilo o zavarovanju odgovornosti v angleščini pridobijo člani v AMZS informacijskem centru in AMZS članski službi, ki sta dosegljiva prek e-naslovov info@amzs.si, clanstvo@amzs.si in ana.zabkar@amzs.si ter na telefonskih številkah 080 28 20 (info center) ali 01 5305 234 in 01 5305 244 (članska služba). Potrdilo v času delovnika pošljemo članu na e-naslov, na domači naslov ali ga izdamo osebno.

logo

REDNA LETNA SKUPŠČINA 19.10.2021

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v torek, 19. oktobra 2021, ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2020
 7. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 8. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2020
 9. Obravnava in sprejem programskih usmeritev in finančnega načrta za leto 2021
 10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Gradivo bo pred in po skupščini na razpolago tudi na sedežu kluba, Likozarjeva 14, Ljubljana.

Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev koronavirusa bo za udeležbo na skupščini potrebno predložiti potrdilo PCT.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40.

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 5.10.2021

Rado Stojanovič, predsednik

slika 2

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko  kot davčni zavezanec zahtevate, da se do 1 % vaše dohodnine nameni Avto moto touring klubu Ljubljana, ki  ima status nevladne organizacije v javnem interesu in izpolnjuje pogoje iz 142. člena ZDoh-2. Zahtevo za namenitev vložite, če svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niste podali ali pa, če želite že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.

Namenite nam lahko do enega odstotka vaše odmerjene dohodnine ali pa manj, če se boste odločili, da vašo donacijo razdelite na več upravičencev. V tem primeru odstotek donacije mora biti zaokrožen na desetinko odstotka (0,1%, 0,2%....1%).

FURS nam bo izplačal vašo donacijo za leto 2020, če bo vaš zahtevek prejel najpozneje od 31. maja 2021. Zato z izpolnitvijo in oddajo obrazca nikar ne odlašajte.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
 • prek obrazca na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez: olympic.si/podarim,
 • osebno ali po pošti pri vašem pristojnem finančnem uradu,
 • izpolnjen in originalno podpisan obrazec lahko pošljete tudi na naš naslov (AMTK Ljubljana, Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana), mi pa ga bomo dostavili na pristojni finančni urad.

Donirana sredstva bomo namenili za delovanje društva in športnih sekcij v društvu. Hvala!

Strinjam se, da AMTK Ljubljana navedene osebne podatke uporabi izključno v povezavi s posredovanjem zahteve za namenitev dela dohodnine na FURS. S podpisom te zahteve pooblaščam AMTK Ljubljana, da v mojem imenu posreduje podatke iz te zahteve na pristojni finančni urad.

globe_decoration

PRAZNIČNI DELOVNI ČAS

Med 28.12. in 30. 12. 2020 bomo v pisarni od 9.00 do 12.00, v četrtek 31.12.2020 pa bo pisarna zaprta zaradi kolektivnega dopusta.

Želimo vam lepe praznike!

AMTK Ljubljana