logo

REDNA LETNA SKUPŠČINA 19.10.2021

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v torek, 19. oktobra 2021, ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
  5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2020
  7. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
  8. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2020
  9. Obravnava in sprejem programskih usmeritev in finančnega načrta za leto 2021
  10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Gradivo bo pred in po skupščini na razpolago tudi na sedežu kluba, Likozarjeva 14, Ljubljana.

Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev koronavirusa bo za udeležbo na skupščini potrebno predložiti potrdilo PCT.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40.

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 5.10.2021

Rado Stojanovič, predsednik

Posted in Nerazvrščeno.