LOGO2

REDNA LETNA SKUPŠČINA 30.3.2022

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 30. marca 2022 ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2021
7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2021
8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
9. Volitve organov AMTK Ljubljana za obdobje 2022 – 2026
– Predsednika AMTK Ljubljana
– Upravnega odbora AMTK Ljubljana
– Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
– Častnega razsodišča AMTK Ljubljana
10. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2022
11. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2022
12. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba, Likozarjeva 14, Ljubljana.
Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 16.3.2022
Rado Stojanovič, predsednik

Posted in Nerazvrščeno.