logo

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 30. marca 2016 ob 16.30 uri v klubskih prostorih na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:
1. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
4. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
5. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2015
6. Obravnava finančnega poročila in bilance za leto 2015 s poročilom Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
7. Potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2015
8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016
9. Obravnava in sprejem usmeritev za spremembo statuta AMZS
10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

 

Posted in Nerazvrščeno.