logo

REDNA LETNA SKUPŠČINA

 

 

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

Tako kot vsako leto smo tudi letos načrtovali skupščino AMTK Ljubljana.

Upravni in Nadzorni odbor sta svoje pripravljalne aktivnosti že opravila. 11.3.2020 sta oba organa obravnavala in sprejela vsebinsko in finančno poročilo o delu za leto 2019, programska izhodišča in finančni načrt za leto 2020 ter potrdila vsa potrebna gradiva za sklic skupščine, ki je bila načrtovana za 25.3.2020. Oba organa sta spregovorila o trenutni družbeni realnosti, ki jo je prinesel koronavirus. Upravni odbor je  sprejel usmeritev, da predsednik AMTK Ljubljana spremlja situacijo in se na podlagi tega odloči ali se skupščina skliče v predvidenem terminu, ali pa se preloži na kasnejši termin v katerem se udeleženci skupščine (člani AMTK Ljubljana) ne bodo izpostavljali potencialni nevarnosti okužbe.

Glede na trenutno situacijo (razglašena pandemija in epidemija) smo se odločili, da se skupščina AMTK Ljubljana ne izvede v načrtovanem terminu.

O novem terminu skupščine vas bomo pravočasno obvestili.

 

OSTANITE ZDRAVI,

Vaš AMTK Ljubljana