REDNA LETNA SKUPŠČINA 12.4.2023

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 12. aprila 2023 ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
  5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2022
  7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2022
  8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
  9. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023
  10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 28.3.2023

Rado Stojanovič, predsednik

Posted in Nerazvrščeno.