logo

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 29. marca 2017, ob 16.30 v klubskih prostorih na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

  1. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
  4. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  5. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2016
  6. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2016 s poročilom Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
  7. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2017
  8. Podelitev priznanj in odličij AMZS za leto 2016
  9. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

Posted in Nerazvrščeno.