logo

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani AMTK Ljubljana,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v četrtek 29. marca 2018 ob 17.00 v dvorani AMZS na Dunajski 128 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2017
 7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2017
 8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 9. Volitve organov AMTK Ljubljana za obdobje 2018 – 2022
 • Predsednika AMTK Ljubljana
 • Upravnega odbora AMTK Ljubljana
 • Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 • Častnega razsodišča AMTK Ljubljana
 1. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2018
 2. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2018
 3. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

 

Posted in Nerazvrščeno.