Saj sem član AMZS, le kaj ima to opraviti z vašim klubom?? To je velikokrat slišano vprašanje. Gre preprosto za to, da je lahko fizična ali pravna oseba član kluba ali društva, člani zveze pa so klubi ali društva. Posamezniki ne morejo biti člani zvez. Torej ste najprej član našega kluba, AMTK Ljubljana, zaradi članstva kluba v zvezi pa imate vse pravice in ugodnosti, ki jih posamezna zveza nudi.

Nekateri klubi in društva pa se za svoje člane potrudijo zagotoviti še kaj več. In mi to delamo! Zato tudi imamo več kot 9 000 članov!

In kako ugotovite ali ste naš član ali ne?
Na prvi strani članske izkaznice je napisano v kateri klub ali društvo ste včlanjeni.

Zaradi našega članstva v AMZS imajo naši člani vse UGODNOSTI, ki jih nudi AMZS, poleg tega pa še določene privilegije, ki jih zagotavljamo s pomočjo naših sponzorjev.

Smo tudi člani AŠ 2005 in Zveze SVS. To našim članom omogoča sodelovanje na avtomobilističnih dirkah in pridobivanje homologacij za starodobna vozila.

NOVICE

Pisarna bo v ponedeljek 14.8.2023 zaprta

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna v ponedeljek 14.8.2023 zaprta.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, na Dunajski 128.

Hvala za razumevanje!

Pisarna bo v petek 28.4.2023 zaprta

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna v petek 28.4.2023 zaprta.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, na Dunajski 128.

Hvala za razumevanje!

REDNA LETNA SKUPŠČINA 12.4.2023

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 12. aprila 2023 ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2022
 7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2022
 8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 9. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023
 10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 28.3.2023

Rado Stojanovič, predsednik

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko  kot davčni zavezanec zahtevate, da se do 1 % vaše dohodnine nameni Avto moto touring klubu Ljubljana, ki  ima status nevladne organizacije v javnem interesu in izpolnjuje pogoje iz 142. člena ZDoh-2. Zahtevo za namenitev vložite, če svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niste podali ali pa če želite že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.

Namenite nam lahko do enega odstotka vaše odmerjene dohodnine ali pa manj, če se boste odločili, da vašo donacijo razdelite na več upravičencev. V tem primeru odstotek donacije mora biti zaokrožen na desetinko odstotka (0,1%, 0,2%....1%).

FURS nam bo izplačal vašo donacijo za leto 2022, če bo vaš zahtevek prejel najpozneje od 31. maja 2023. Zato z izpolnitvijo in oddajo obrazca nikar ne odlašajte.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

 • preko spletnega obrazca

          ali:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
 • prek obrazca na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez: olympic.si/podarim,
 • osebno ali po pošti pri vašem pristojnem finančnem uradu,
 • izpolnjen in originalno podpisan obrazec lahko pošljete tudi na naš naslov (AMTK Ljubljana, Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana), mi pa ga bomo dostavili na pristojni finančni urad.

Donirana sredstva bomo namenili za delovanje društva in športnih sekcij v društvu. Hvala!

Strinjam se, da AMTK Ljubljana navedene osebne podatke uporabi izključno v povezavi s posredovanjem zahteve za namenitev dela dohodnine na FURS. S podpisom te zahteve pooblaščam AMTK Ljubljana, da v mojem imenu posreduje podatke iz te zahteve na pristojni finančni urad.

28.4.2022 BO PISARNA ZAPRTA

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna v četrtek 28.4.2022 zaprta.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, na Dunajski 128.

Hvala za razumevanje!

REDNA LETNA SKUPŠČINA 30.3.2022

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 30. marca 2022 ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2021
7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2021
8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
9. Volitve organov AMTK Ljubljana za obdobje 2022 – 2026
– Predsednika AMTK Ljubljana
– Upravnega odbora AMTK Ljubljana
– Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
– Častnega razsodišča AMTK Ljubljana
10. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2022
11. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2022
12. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba, Likozarjeva 14, Ljubljana.
Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 16.3.2022
Rado Stojanovič, predsednik

7.2.2022 bo pisarna zaprta

Spoštovani člani AMTK Ljubljana,

Obveščamo vas, da bo pisarna zaradi kulturnega praznika zaprta tudi v ponedeljek 7.2.2022.

Nujne članske zadeve lahko uredite na AMZS, Dunajska 128.

Hvala za razumevanje!

ČLANSTVO PREMIUM – ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN POTRDILO V ANGLEŠČINI

ČLANSTVO PREMIUM – ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN POTRDILO V ANGLEŠČINI

Italija je z novim letom uvedla nova varnostna pravila v svojih smučarskih središčih. Po novem je obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzročimo tretjim osebam, kar zagotavlja AMZS članstvo Premium.
Obvezno zavarovanje odgovornosti bodo člani morali v Italiji dokazati, zato naj si priskrbijo potrdilo, če se odpravljajo na smučanje k našim zahodnim sosedom.

Potrdilo o zavarovanju odgovornosti v angleščini pridobijo člani v AMZS informacijskem centru in AMZS članski službi, ki sta dosegljiva prek e-naslovov info@amzs.si, clanstvo@amzs.si in ana.zabkar@amzs.si ter na telefonskih številkah 080 28 20 (info center) ali 01 5305 234 in 01 5305 244 (članska služba). Potrdilo v času delovnika pošljemo članu na e-naslov, na domači naslov ali ga izdamo osebno.

REDNA LETNA SKUPŠČINA 19.10.2021

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v torek, 19. oktobra 2021, ob 17.00 v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2020
 7. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 8. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2020
 9. Obravnava in sprejem programskih usmeritev in finančnega načrta za leto 2021
 10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Gradivo bo pred in po skupščini na razpolago tudi na sedežu kluba, Likozarjeva 14, Ljubljana.

Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev koronavirusa bo za udeležbo na skupščini potrebno predložiti potrdilo PCT.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40.

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 5.10.2021

Rado Stojanovič, predsednik

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

NAMENITE DEL DOHODNINE SVOJEMU DRUŠTVU

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko  kot davčni zavezanec zahtevate, da se do 1 % vaše dohodnine nameni Avto moto touring klubu Ljubljana, ki  ima status nevladne organizacije v javnem interesu in izpolnjuje pogoje iz 142. člena ZDoh-2. Zahtevo za namenitev vložite, če svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niste podali ali pa, če želite že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.

Namenite nam lahko do enega odstotka vaše odmerjene dohodnine ali pa manj, če se boste odločili, da vašo donacijo razdelite na več upravičencev. V tem primeru odstotek donacije mora biti zaokrožen na desetinko odstotka (0,1%, 0,2%....1%).

FURS nam bo izplačal vašo donacijo za leto 2020, če bo vaš zahtevek prejel najpozneje od 31. maja 2021. Zato z izpolnitvijo in oddajo obrazca nikar ne odlašajte.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
 • prek obrazca na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez: olympic.si/podarim,
 • osebno ali po pošti pri vašem pristojnem finančnem uradu,
 • izpolnjen in originalno podpisan obrazec lahko pošljete tudi na naš naslov (AMTK Ljubljana, Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana), mi pa ga bomo dostavili na pristojni finančni urad.

Donirana sredstva bomo namenili za delovanje društva in športnih sekcij v društvu. Hvala!

Strinjam se, da AMTK Ljubljana navedene osebne podatke uporabi izključno v povezavi s posredovanjem zahteve za namenitev dela dohodnine na FURS. S podpisom te zahteve pooblaščam AMTK Ljubljana, da v mojem imenu posreduje podatke iz te zahteve na pristojni finančni urad.

PRAZNIČNI DELOVNI ČAS

Med 28.12. in 30. 12. 2020 bomo v pisarni od 9.00 do 12.00, v četrtek 31.12.2020 pa bo pisarna zaprta zaradi kolektivnega dopusta.

Želimo vam lepe praznike!

AMTK Ljubljana

REDNA LETNA SKUPŠČINA, 17.6.2020

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

V skladu s Statutom AMTK Ljubljana in sklepom Upravnega odbora AMTK Ljubljana sklicujem Redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 17. junija 2020 ob 17.00 v dvorani AMZS na Dunajski 128 v Ljubljani.

Za skupščino predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2019
 7. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 8. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2019
 9. Obravnava in sprejem programskih usmeritev in finančnega načrta za leto 2020
 10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Za tiste, ki želijo, bo pred in po skupščini na razpolago tudi na sedežu kluba.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosim, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si ali na tel. številko: 01 230 63 40

Veselim se vaše udeležbe!

Ljubljana, 3.6.2020

Rado Stojanovič, predsednik

REDNA LETNA SKUPŠČINA

 

 

Spoštovane članice in člani AMTK Ljubljana,

Tako kot vsako leto smo tudi letos načrtovali skupščino AMTK Ljubljana.

Upravni in Nadzorni odbor sta svoje pripravljalne aktivnosti že opravila. 11.3.2020 sta oba organa obravnavala in sprejela vsebinsko in finančno poročilo o delu za leto 2019, programska izhodišča in finančni načrt za leto 2020 ter potrdila vsa potrebna gradiva za sklic skupščine, ki je bila načrtovana za 25.3.2020. Oba organa sta spregovorila o trenutni družbeni realnosti, ki jo je prinesel koronavirus. Upravni odbor je  sprejel usmeritev, da predsednik AMTK Ljubljana spremlja situacijo in se na podlagi tega odloči ali se skupščina skliče v predvidenem terminu, ali pa se preloži na kasnejši termin v katerem se udeleženci skupščine (člani AMTK Ljubljana) ne bodo izpostavljali potencialni nevarnosti okužbe.

Glede na trenutno situacijo (razglašena pandemija in epidemija) smo se odločili, da se skupščina AMTK Ljubljana ne izvede v načrtovanem terminu.

O novem terminu skupščine vas bomo pravočasno obvestili.

 

OSTANITE ZDRAVI,

Vaš AMTK Ljubljana

Speedway dirka-Slovenska speedway liga // AMTK Ljubljana – AMD Krško, 28.9.2019

Tretji krog Slovenske speedway lige // Speedway AMTK Ljubljana vs. AMD Krško

V soboto 28.9.2019 na na stadionu Ilirija v Šiški ob 16.00

4 vozniki v vsaki ekipi
2️ voznika iz domače ekipe se pomerita proti 2️ voznikoma iz gostujoče ekipe v vsaki vožnji
🏅zmaga ekipa, ki po 13 vožnjah zbere več točk

🕓 Začetek dirke ob 16:00h
🎫 Cena vstopnice 8€
*za otroke do 14.leta vstop na stadion brezplačen

SPEEDWAY DIRKA JE ODPOVEDANA

Spoštovani,

jutrišnja speedway dirka Slovenska speedway liga // AMTK Ljubljana – ST Vinarium Lendava, 11.5.2019 je ODPOVEDANA zaradi nesodelovanja ekipe ST Vinarium Lendava.

Za nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo in želimo lep vikend!

AMTK Ljubljana

Speedway dirka-Slovenska speedway liga // AMTK Ljubljana – ST Vinarium Lendava, 11.5.2019

Druga dirka Slovenske speedway lige // Speedway AMTK Ljubljana vs. Speedway Team Lendava

V soboto 11.5.2019 na na stadionu Ilirija v Šiški ob 16.00

4 vozniki v vsaki ekipi
2️ voznika iz domače ekipe se pomerita proti 2️ voznikoma iz gostujoče ekipe v vsaki vožnji
🏅zmaga ekipa ki po 13 vožnjah zbere več točk

AMTK Ljubljana
1. Nick Škorja
2. Nicolas Vicentin
3. Daniel Spiller
4. Anze Grmek

ST Vinarium Lendava
5. TBA
6. Dalibor Bot
7. TBA
8. Dario Vugrinec

🕓 Začetek dirke ob 16:00h
🎫 Cena vstopnice 8€
*za otroke do 14.leta vstop na stadion brezplačen

Speedway dirka Državno prvenstvo-posamezniki 20.4.2019

2.dirka Državnega prvenstva Slovenije za posameznike 2019

V soboto 20.4.2019 se bodo na stadionu Ilirija v Šiški znova zbrali vsi slovenski speedwayisti in gosti iz sosednjih držav.

AMTK Ljubljana bo stavil na tri domače voznike:
Matej Zagar #55 // državni prvak in zvezda serije FIM Speedway Grand Prix
Nick Škorja // dvakratni mladinski državni prvak in finalist FIM Speedway U21 World Championship 2018
Anže Grmek // 14 letni novinec s prvo dirkaško sezono v letošnjem letu

ČASOVNI PLAN:
🕐 13:00 trening
🕒 15:00 DIRKA

ŠTARTNA LISTA:
1 Matej Žagar (AMTK Ljubljana)
2 Jernej Hriberšek (AMD Krško)
3 Daniel Spiller (Nemčija)
4 Denis Štojs (AMD Krško)
5 Ethan Spiller (Nemčija)
6 Marius Hillebrand (Nemčija)
7 Matic Ivačič (AMD Krško)
8 Anže Grmek (AMTK Ljubljana)
9 Mattia Lenarduzzi (Italija)
10 TBA
11 TBA
12 Nick Škorja (AMTK Ljubljana)
13 Nicolas Vicentin (Italija)
14 TBA
15 Dario Vugrinec (ST Lendava)
16 Dalibor Bot (ST Lendava)
17 TBA

🏁 VABLJENI!

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani AMTK Ljubljana,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo 27. marca 2019 ob 17.00 v dvorani AMZS na Dunajski 128 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2018
 7. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 8. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2018
 9. Obravnava in sprejem programskih usmeritev in finančnega načrta za leto 2019
 10. Podelitev priznanj in odličij AMZS za leto 2018
 11. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi. Pred in po skupščini pa bo gradivo na razpolago tudi na sedežu kluba na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

31.12.2018 BO PISARNA ZAPRTA

V ponedeljek 31.12.2018 bo pisarna zaprta zaradi kolektivnega dopusta.

Želimo vam lepe praznike!

AMTK Ljubljana

Speedway dirka 9.6.2018

AMTK Ljubljana organizira dvodnevni speedway kamp, ki se bo zaključil s 1. dirko pokalnega tekmovanja klubov med AMTK Ljubljana in AMD Krško!

Speedway kamp je namenjen vsem voznikom, starim, mladim in tudi začetnikom.

ČASOVNI PLAN:

Petek 8.6.:
17:00 – 19:00 prosti trening
Sobota 9.6.
10:00 – 12:00 prosti trening
16:00 dirka AMTK Ljubljana – AMD Krško

ŠTARTNA LISTA:

AMTK Ljubljana
1. Nick Škorja
2. Roland Benkő (H)
3. Norbert Magosi (H)
4. Mattia Lenarduzzi (I)
Vodja ekipe: Franci Kalin

AMD Krško
1. Matic Ivačič
2. Denis Štojs
3. Michele Paco Castagna (I)
4. Jernej Hriberšek
Vodja ekipe: Milan Praznik

VSTOP NA VSE DOGODKE, VKLJUČNO Z DIRKO, BO PROST!

Lepo vabljeni.

Speedway dirka v Ljubljani – 14.4.2018

V soboto 14.4.2018 v športnem parku Ilirija organiziramo speedway dirko državno prvenstvo – pozamezniki. Dogajanje se bo z uradnim treningom pričelo ob 13:00 uri. Predstavitev voznikov in začetek dirke pa sledi ob 15:00 uri.

Vabljeni!

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani AMTK Ljubljana,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v četrtek 29. marca 2018 ob 17.00 v dvorani AMZS na Dunajski 128 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2017
 7. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2017
 8. Poročilo Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 9. Volitve organov AMTK Ljubljana za obdobje 2018 – 2022
 • Predsednika AMTK Ljubljana
 • Upravnega odbora AMTK Ljubljana
 • Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 • Častnega razsodišča AMTK Ljubljana
 1. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2018
 2. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2018
 3. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

 

Vesel Božič in srečno novo leto 2018

Voščilo1

Zaključek preventivnega programa Doživetje varne vožnje za starejše člane

30.8.2017 smo zaključili program Doživetje varne vožnje za starejše člane. Več v prispevkih na povezavah  24 ur in Planet TV

 

Speedway dirka v Ljubljani – 15.4.2017 ob 15:00

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 29. marca 2017, ob 16.30 v klubskih prostorih na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

 1. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
 4. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 5. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2016
 6. Obravnava in potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2016 s poročilom Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
 7. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2017
 8. Podelitev priznanj in odličij AMZS za leto 2016
 9. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

30.12.2016 bo pisarna zaprta

V petek, 30. 12. 2016, bo pisarna zaradi kolektivnega dopusta zaprta!

Želimo vam vesele praznike in varno vožnjo v novem letu!

IZVRŠBE ZA NEPLAČANE PARKIRNINE NA HRVAŠKEM

KAKO RAVNATI V PRIMERU, DA PREJMETE SKLEP O IZVRŠBI ZA NEPLAČANO PARKIRNINO NA HRVAŠKEM!

V zadnjem času slovenski in hrvaški mediji poročajo, da slovenski državljani množično prejemajo izvršbe za neplačano parkiranje na hrvaškem. Ker domnevamo, da so med njimi tudi člani Avto moto touring kluba Ljubljana smo skušali pridobiti nekaj več informacij in pravnih mnenj, kako v takšnih primerih ravnati. Le te predstavljamo v nadaljevanju:

Pri pravni in davčni pisarni JK Group iz Ljubljane smo preverili, ali je na prejet sklep o izvršbi iz Hrvaške sploh potrebno reagirati. Nenazadnje gre za oblastni akt tuje države in ne za sklep slovenskega sodišča. Odgovor direktorja Borisa Kozlevčarja je pritrdilen.

»Ko hrvaški sklep postane pravnomočen, je mogoče na njegovi podlagi doseči izvršbo v Sloveniji, toliko bolj, ker sta obe državi članici EU. Pri tem bo slovensko sodišče načelno zanimalo zgolj to, ali je sklep v nasprotju s slovenskim javnim redom (obveznost plačila parkirnine ni v nasprotju s slovenskim javnim redom) in ali je bila stranki dana možnost sodelovati v postopku (glede na to, da je – v primerih, s katerimi smo se srečali – stranka prejela sklep o izvršbi v slovenščini in z jasnim pravnim poukom, ji možnost sodelovanja v postopku ni bila odvzeta). Zato je na prejeti sklep potrebno reagirati, razen če se je stranka odločila, da naloženi znesek plača.

Glede dileme, ali bi lahko ugovor v postopku na Hrvaškem v imenu slovenskega voznika vložil tudi slovenski odvetnik pa predlagam, da pokličete odvetnika Anića iz odvetniškega društva Anić i partneri, ki ima sedež v Zagrebu. Moje mnenje je, da odvetnik, ki ni vpisan v imenik hrvaških odvetnikov, strank ne more zastopati pred sodišči in drugimi organi na Hrvaškem in da to velja tudi če je njegova vloga omejena na sestavo in pošiljanje ugovora.

Če vaši člani potrebujejo še kaj, me lahko brez odlašanja kontaktirajo.«

Poklicali smo na odvetniško društvo Anić i partneri. Objavljamo povzetek pogovora z odvetnikom Anićem:

Gospod Anić, zahvaljujemo se vam, ker ste se odzvali naši prošnji, da našim članom pojasnite trenutno zelo aktualno problematiko, to so kazni za neplačano parkirnino, ki so jih slovenski državljani, med katerimi so morda tudi člani Avto moto touring kluba Ljubljana, začeli množično prejemati iz Hrvaške. Menimo, da ste, glede na to, da vaša odvetniška pisarna zastopa tudi člane nemškega avtomobilskega kluba ADAC in avstrijskega ÖAMTC, zelo kompetenten sogovornik. Postavil bi vam nekaj vprašanj.

V: Naše člane zanima, kaj morajo storiti, če zaradi kazni za parkiranje prejmejo sklep o izvršbi iz Hrvaške?

O: Pred letom dni so številni nemški in avstrijski državljani prejeli sklepe o izvršbi, podobno kot jih sedaj dobivajo slovenski državljani. Pravno gledano tu ne gre za prekršek, pač pa za civilnopravno razmerje, saj gre po sodni praksi za sklenitev pogodbe o parkiranju med osebo, ki je parkirala svoje vozilo, in pravno osebo, ki organizira in skrbi za plačilo parkirnin. Če je dovoljeni čas parkiranja potekel, se šteje, kot da je uporabnik kupil celodnevni parkirni listek.

V: Kaj svetujete našim članom, če prejmejo tak sklep o izvršbi s Hrvaške?

O: V takem primeru lahko stranka v roku 8 dni od prejema vloži ugovor zoper sklep o izvršbi.

V: Kakšne so vaše dosedanje izkušnje v teh zadevah, v katerih zastopate stranke?

O: Po mojem mnenju obstaja nekaj formalnih razlogov, zaradi katerih se lahko zoper sklep ugovarja, še posebej, če je šlo za parkiranje v krajih izven Istre. Pravnomočnih sodnih odločb še ni, smo pa v nekaterih zadevah že prejeli odločbe sodišč prve stopnje, ki so za stranke ugodne, saj so bili sklepi o izvršbi razveljavljeni, izvršba pa ustavljena. Ali se bo nasprotna stranka zoper te odločitve pritožila, še ni znano.

V: Obstaja še kakšen razlog za nasprotovanje takim sklepom o izvršbi? Kako je s pooblastili oziroma pristojnostjo notarjev v takih primerih?

 1. Moje osebno mnenje je, da notarji za izdajo sklepov o izvršbi v teh zadevah niso pristojni. Je pa bilo vprašanje o tem posredovano tudi Sodišču EU; končnega odgovora trenutno še ni. Konkretni ugovori formalne narave pa so od primera do primera različni, tako da je težko dati enovit odgovor. Treba je videti konkreten primer. Če ga imate, z veseljem pregledamo sklep o izvršbi in priloženo dokumentacijo in podamo svoje mnenje.

V: Lahko stranka sama vloži ugovor ali mora angažirati odvetnika?

O: Stranka lahko tudi sama vloži ugovor, ki pa mora biti v hrvaščini, prav tako pa mora navesti tudi svojo hrvaško identifikacijsko številko (OIB). V nasprotnem primeru jo lahko sodišče pozove, da svoj ugovor dopolni oziroma popravi, in če stranka tega ne stori, lahko sodišče ugovor zavrže.

V: Lahko stranko zastopa slovenski ali kak drug odvetnik ali je nujno, da je odvetnik hrvaški?

O: Slovenski ali drug odvetnik iz EU lahko zastopa stranke na Hrvaškem le, če izpolnjuje pogoje iz hrvaškega Zakona o odvetništvu (vpis v imenik tujih odvetnikov v Republiki Hrvaški). Z drugimi besedami, tuji (slovenski) odvetniki praviloma ne morejo zastopati strank pred hrvaškimi sodišči, razen če izjemoma izpolnjujejo posebne pogoje iz Zakona o odvetništvu.

V: Lahko vaša odvetniška pisarna prevzame zastopanje članov našega društva, če se odločijo, da vložijo ugovor preko odvetnika? Če je odgovor pritrdilen, kakšen je postopek?

O: Z veseljem in vso profesionalno skrbnostjo prevzamemo zastopanje v takih primerih. Najbolj pomembno je, da član stopi v stik z nami po telefonu, e-pošti ali po faksu, TAKOJ ko prejme sklep o izvršbi, in nam po e-pošti ali faksu pošlje sam sklep o izvršbi s prilogami. Le na ta način imamo dovolj časa za komunikacijo in pravočasno vlaganje ugovora. Stranki bomo takoj poslali pooblastilo, ki ga moramo dobiti nazaj podpisanega, zato da lahko tudi formalno prevzamemo zastopanje.

Predstavljena mnenja so mnenja sogovornikov in ne predstavljajo uradnega stališča AMTK Ljubljana!

Pogovore z odvetniškimi pisarnami je opravil:

Rado Stojanovič, predsednik AMTK Ljubljana

Speedway dirka v Ljubljani – 2.7.2016 ob 15:00

V soboto 2.7.2016 v športnem parku Ilirija organiziramo speedway dirko državno prvenstvo – pozamezniki. Dogajanje se bo z uradnim treningom pričelo ob 13:00 uri. Predstavitev voznikov začetek dirke pa sledi ob 15:00 uri.

Članom starejšim od 65 let podarjamo doživetje varne vožnje

Podarjamo vam doživetje varne vožnje- OBA TERMINA STA ŽE ZASEDENA!

Spoštovana članica/član AMTK Ljubljana,

AMTK Ljubljana  je društvo z največjim številom članov v družini AMZS. Tokrat želimo posebno pozornost posvetiti »starejšim« članom, ki so zvesti društvu in AMZS. V ta namen vas želimo nagraditi s posebnim brezplačnim programom, ki ga pripravljamo skupaj z AMZS Centrom varne vožnje Vransko, ob podpori AMZS.

Pri razmišljanju kako in zakaj pripraviti programe za starejše člane smo upoštevali, da je v zadnjih 20 letih prišlo do številnih sprememb prometnih predpisov, sprememb na cestni infrastrukturi (krožišča, avtoceste, obvoznice), sprememb na področju prometne signalizacije…

Ponujamo vam priložnost, da te spremembe spoznate in doživite skupaj z izkušenimi in visoko usposobljenimi inštruktorji varne vožnje.

To doživetje bomo organizirali 21. in 27. junija 2016. Program (na klik se program poveča):

AMTK_mailing_jun16-(002)-2

V program se lahko vključijo samo člani AMTK Ljubljana starejši od 65 let, ki se pravočasno prijavijo.

Prijavite se lahko osebno na sedežu AMTK Ljubljana, Likozarjeva 14, preko el. pošte info@amtk.si ali telefonsko na št. 01 230 63 40.

Število mest je omejeno (14 udeležencev za vsak termin), zato s prijavo ne odlašajte.

Za več informacij pokličite vaš AMTK Ljubljana, ki vam program podarja.

 

 

 

Prva speedway dirka v Ljubljani – 9.4. ob 15:00

V soboto 9.4. v športnem parku Ilirija organiziramo prvo letošnjo speedway dirko. Ob 15. uri se bodo na startu zbrali vsi najboljši slovenski speedwayisti na drugi dirki državnega prvenstva posameznikov. Predstavili se bodo tudi trije vozniki AMTK Ljubljana: najboljši slovenski speedwayist v zgodovini, Matej Žagar, veliki talent, večkratni državni prvak v motokrosu, Nick Škorja, in novinec v ljubljanskih vrstah, Luka Omerzel, sin nekdanjega voznika AMTK Ljubljana Kreša Omerzela.

Dogajanje se bo z uradnim treningom pričelo ob 13. uri, predstavitev voznikov in začetek dirke pa sledi ob 15. uri.

Seznam nastopajočih:
1 Nick Škorja SLO (AMTK Ljubljana)
2 Luka Omerzel SLO (AMTK Ljubljana)

3 Aleksander Čonda SLO
4 Dalibor Bot SLO
5 Žiga Kovačič SLO
6 Denis Štojs SLO
7 Jozsef Tabaka H
8 Matic Ivačič SLO
9 Jaka Kovačič SLO
10 Norbert Magosi H
11 Dennis Fazekas H
12 Roland Benkő H
13 Nicolas Vicentin I
14 Jurica Pavlic HR
15 Alessandro Milanese I
16 Matej Žagar SLO (AMTK Ljubljana)

17 Pierpaolo Scagnetti I

VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO AMTK LJUBLJANA

Spoštovane članice, spoštovani člani,

vabimo vas na redno letno skupščino AMTK Ljubljana, ki bo v sredo, 30. marca 2016 ob 16.30 uri v klubskih prostorih na Likozarjevi 14 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:
1. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Obravnava in potrditev poslovnika skupščine
4. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
5. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila o delu kluba v letu 2015
6. Obravnava finančnega poročila in bilance za leto 2015 s poročilom Nadzornega odbora AMTK Ljubljana
7. Potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2015
8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016
9. Obravnava in sprejem usmeritev za spremembo statuta AMZS
10. Razno

Gradiva za sejo boste prejeli ob prihodu in prijavi.

Zaradi lažje priprave skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo najavite po el. pošti: info@amtk.si.

Vljudno vabljeni!

 

Reprezentančni speedway trening v Ljubljani 4.3. in 5.3.

Zimski premor za naše speedwayiste se izteka in ta konec tedna bo na stadionu Ilirija znova zahrumelo. AMTK Ljubljana v petek 4.3. in v soboto 5.3. organizira skupni reprezentančni trening za vse slovenske speedway voznike. Trening bo potekal v športnem parku Ilirija v Ljubljani, vodil pa ga bo reprezentančni selektor in trener Franci Kalin.

Oba dneva se bo trening pričel ob 10. uri.

Okvirni časovni plan:

Petek 4.3.
09:00 Zbiranje udeležencev, program prvega dneva treninga
09:30 Fizična priprava (ogrevanje)
10:00 – 12:00 Trening na stezi
12:00 Premor, analiza, diskusija
13:00 – 15:00 Trening na stezi
15:00 Analiza, diskusija in zaključek prvega dneva treninga

Sobota 5.3.
09:00 Zbiranje udeležencev, program drugega dneva treninga
09:30 Fizična priprava (ogrevanje)
10:00 – 12:30 Trening na stezi
12:30 Premor, analiza, diskusija
13:30 – 16:00 Trening na stezi
16:00 Analiza, diskusija in zaključekdrugega dneva treninga

Za vse dodatne informacije je kontakt Franci Kalin: tel.: 041 652 032, el.naslov: franci.kalin@gmail.com.

Pisarna bo 31.12.2015 zaprta

V četrtek, 31. 12. 2015, bo pisarna zaradi kolektivnega dopusta zaprta!

Želimo vam vesele praznike in varno vožnjo v novem letu!

V sezoni 2016 v Ljubljani dve speedway dirki!

Komisija za speedway pri AMZS Šport se je v soboto v Lendavi sestala s predstavniki nacionalnih zvez Hrvaške, Češke, Slovaške, Madžarske in Italije in se dogovorila za sodelovanje v naslednji sezoni. Državno prvenstvo posameznikov bo še naprej potekalo v skupni organizaciji Slovenije in Hrvaške, zaradi pomanjkanja voznikov pa bodo na teh dirkah nastopali tudi vozniki iz Madžarske in Italije. Ljubljana bo gostila drugo dirko prvenstva, najboljši slovenski in hrvaški speedwayisti se bodo v Športnem parku Ilirija zbrali 9. aprila.

Nadaljuje se tudi sodelovanje več srednjeevropskih držav v mednarodnem prvenstvu parov, ki se je že večkrat izkazalo za zelo zanimivo. V naslednji sezoni bosta dva para prispevali Slovenija in Češka, po enega pa Hrvaška, Madžarska in Slovaška.

Druga speedway dirka na ljubljanskem speedway ovalu v naslednji sezoni pa bo mednarodna. 14. maja se nam obeta zelo zanimiva dirka z mladimi evropskimi speedwayisti, ki se bodo merili v polfinalu mladinskega evropskega prvenstva. S konkurenco nastopajočih iz Poljske, Rusije, Češke, Latvije, Nemčije, Ukrajine, Italije, Slovaške, Romunije in Bolgarije se bosta spopadla tudi dva Slovenca, eden izmed njiju pa bo tudi mladi ljubljanski speedwayist in trenutno verjetno največji talent v slovenskem speedwayu Nick Škorja.

Celoten koledar dirk državnega, svetovnega in evropskega prvenstvi si lahko ogledate TUKAJ.

Z AMZS do letne vinjete ugodneje!

Članom AMZS* podarjamo 6 €, ki jih lahko koristijo od 1. decembra 2015 do 30. januarja 2016 na prodajnih mestih AMZS za nakup letne vinjete kateregakoli cestninskega razreda ali nakup drugega blaga** v vrednosti nad 100 €.

Za koriščenje popusta morate na prodajnem mestu le pokazati veljavno AMZS člansko kartico. Vsak član* AMZS lahko popust koristi le enkrat.

* Popust ne velja za imetnike članske kategorije AMZS Start.
** Ne velja za nakup pnevmatik.

Vinjeto lahko plačate tudi s plačilnimi in kreditnimi karticami:

 • BA kartica
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa
 • Karanta
 • Diners
 • American Express
 • Activa

 

To pa še ni vse!

 • Članom AMZS v času akcije ob nakupu nove celoletne vinjete nudimo brezplačno odstranitev stare vinjete!
 • Članom bomo ob unovčitvi popusta izdali bon za 5 €, ki bo veljal za včlanitev novega člana (v kolikor ni član vsaj leto dni) in bo unovčljiv samo v mesecu februarju 2016.

Na voljo so vam tudi drugi artikli, ki vozniku pridejo prav v tem času (metlica za čiščenje snega, strgalo za vinjete, strgalo za led, sprej za odmrzovanje vetrobranskega stekla, pokrivalo za vetrobransko steklo itd.

Želimo vam varno, udobno in brezskrbno vožnjo tudi v letu 2016.

http://www.amzs.si/vinjeta2016/default.aspx

Do izvoza Spielfeld brez avstrijske vinjete

avstrijske vinjete

Stari mejni prehod Šentilj, ki leži na regionalni cesti, je zaradi begunske problematike zaprt že vse od 22. oktobra 2015, ves promet pa je preusmerjen na avtocesto.

Na slovenski strani avtoceste je DARS voznikom že od prvega dne zapore omogočil, da so zadnji odsek pred mejnim prehodom lahko uporabili brez nakupa vinjete. Na avstrijski strani pa je upravljalec avtoceste ASFINAG tak način uporabe avtoceste onemogočal z izjavo, da je brezvinjetna uporaba avtoceste možna le v primeru, ko je promet preusmerjen s strani policije.

V ponedeljek, 30. novembra 2015, pa smo s strani avstrijskega avtokluba ÖAMTC in upravljalca avtocest ASFINAG prejeli obvestilo, da je do nadaljnjega uporaba 1,5 km dolgega avtocestnega odseka od mejnega prehoda Šentilj do prvega izvoza Spielfeld /Šentilj možna tudi brez vinjete.

Ta ukrep velja za vsa vozila do največje dovoljene mase 3,5t, ki avtocesto plačujejo z vinjeto, vsa preostala vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5t pa morajo imeti tablico za elektronsko cestninjenje GO BOX.

V soboto dan odprtih vrat!

AMTK Ljubljana to soboto 24.10. na svojem speedway stadionu ob zaključku letošnje speedway sezone organizira dan odprtih vrat. Vsi, ki bi se radi od bliže spoznali s speedway motorjem ali pa ga tudi preskusili na stezi, v soboto med 9. in 12. uro vabljeni na Ilirijo!

Trojni speedwayski naslov za AMTK Ljubljana

V skupni razvrstitvi državnega prvenstva v speedwayu na vrhu po letu 2005 znova trije Ljubljančani – Matej Žagar, Maks Gregorič in Matic Voldrih.

V Krškem smo spremljali sklepno dejanje letošnje sezone v speedwayu. Četrta, finalna dirka skupnega državnega prvenstva posameznikov Slovenije in Hrvaške ni postregla s presenečenjem, saj je peti speedwayist sveta, Matej Žagar, še trinajstič zapored dokazal, da je v Sloveniji praktično nepremagljiv. Skupno drugo mesto je osvojil Maks Gregorič, tretje pa Matic Voldrih.

»Zadovoljen in vesel sem tudi svojega trinajstega naslova, saj je le še ena potrditev resnično najboljše sezone v moji karieri, zaradi padca mi dirke žal ni uspelo odpeljati do konca, zato zdaj le upam, da mi boleče koleno ne bo preprečilo še zadnjih dveh nastopov, ki me naslednji teden čakata na Češkem,« je po dirki povedal novi in stari prvak ter dodal: »Zavedam se, da mladi vozniki potrebujejo čim več dirk, kljub temu pa je težko, ko jo skupiš na račun slabe pripravljenosti konkurentov, a upam, da bom lahko tudi na to čimprej pozabil in se po dvotedenskem premoru pričel že intenzivno pripravljati na novo sezono, ki bo prinesla tudi dirko za VN Slovenije prav tukaj v Krškem, kjer pa rabim še nekaj več treningov, da se bom lahko tukaj res ponovno počutil kot doma.«

Tekst in foto: Borut Cvetko / mediaspeed.net

KONČNI VRSTNI RED VSEH DRŽAVNIH PRVENSTEV V SPEEDWAYU: TUKAJ.

Od 1.9.2014 AMTK v novih prostorih

Prvega septembra letos se selimo na Likozarjevo ulico 14. Nekateri še pomnite ta naslov, saj smo tam imeli nekoč sedež društva in avto šolo, v kateri ste premnogi opravili svoje prve kilometre.
In za lažjo orientacijo kliknite TUKAJ in si oglejte zemljevid Ljubljane. O vseh novostih, ki se bodo dogajale na novi lokacije vas bomo obveščali na tej strani in na FaceBooku.